Monday, October 8, 2012


<美丽的梭罗河><哎喲妈妈><哈罗万隆>
Bengawan Solo, riwayatmu ini
sedari dulu jadi perhatian insani
musim kemarau, tak seberapa airmu
di musim hujan air meluap sampai jauh ...
mata airmu dari Solo
terkurung gunung seribu
air mengalir sampai jauh
akhirnya ke laut ...
itu perahu, riwayatmu dulu
kaum pedagang s'lalu naik itu perahu
O ulate tanjung o ulate
Tanjung sibarane tanjungo ulate
Satu dua tiga dan empat
Lima anam dikayumanis
Sinyo ambon hitam dan manis
Kalau ketawa manis sekali
O ulate tanjung o ulate
Tanjung sibarane tanjung o ulate
Kalau ada sumur dilandang
Boleh beta menumpang mandi
Kalau ada umurlah panjang
Boleh beta bertemu lagi
Hallo Hallo Bandung
Halo-halo Bandung
Ibukota periangan
Halo-halo Bandung
Kota kenang-kenangan
Sudah lama beta
Tidak berjumpa dengan kau
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari bung rebut kembali