Monday, May 16, 2011

utusan IALAH JIJIK , IALAH JAHAT, IALAH BUSUK, IALAH HAMPAS。。。。

Viva Ng 2011年5月16日 14:48
I am Utusan Ng

大马五毒散 Racun Malaysia大马五毒散,
好东西不多,
剧毒的确多,
腐败朋党毒,
司法偏差毒,
霸权恐吓毒,
种族极端毒,
稀土核电毒。

这些毒现在不除,将来还有人民背负国债毒!!!
大家快来一起除毒!!!

SATURDAY, MAY 14, 2011

我决定改名叫Utusan

我决定改名叫Utusan Teh
只要有Utusan这个名字
肯定散发无上权威

随便一句话,就是横行的螃蟹
随便一句谎言,就是如山铁证
一颗芝麻绿豆,就变成手榴弹
把陷害的对象,炸得死去活来

所以,我叫Utusan Teh
一个大马的概念有声有色
以色列的特务功不可抹
林良实陈广才在自贸区
浑水摸鱼也有凭有据
而赵明福,不用说
当然是反贪污局“ ” 死的
还有,蒙古女郎粉身碎骨当晚
人在现场的.......

因为我叫Utusan Teh
所有以上信口胡吹的话
都变成了事实


Teh Hon Seng 郑云城
Kuala Lumpur, Malaysia