Wednesday, December 7, 2011

2008客家世界MV(客家電視台歌)

客家電視台歌-客家世界

就像大雨後个天弓 紅鑼花色高掛在空中
希望摁个世界 多姿多彩 多情多義多笑容
紅男綠女歡歡喜喜 牽手鬧洋洋
這係客家世界 祥人个地方 等汝來聊做英雄

阿公啊 挨弦仔 阿婆就來 唱山歌
句句唱出 客家个智慧

摁係 現代个客家人 世界个客家人
摁有 豐富又精采个 客家文化呦
摁係 快樂个客家人 實在个客家人
摁要 剎忙打拼 共心開創 客家世界 呦呦得呦

鮮鮮个河水 流向那大海
日久他鄉變故鄉 管汝哪位來
Category:
Music
Tags:
客家電視台 客家 客家MV 客家世界